Yazarlar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisidir. Aynı üniversitede öğrencilerin iş hayatına giriş sürecini ve süreç içerisinde yaşayabilecekleri zorlukları kolaylaştırma amacı taşıyan AYBÜ Liderlik Kulübü isimli öğrenci kulübünün kuruluşuna eşlik etmiştir ve halihazırda yönetim kurulunda aktif görev almaktadır. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde genel koordinatörlük ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuştur. Hukuki ilgileri dışında grafik tasarımı, güncel meseleler ve kişi, grup yönetimi ile ilgilenen Kırılmaz ileride ceza hukuku ve hukuk felsefesi alanlarında uzmanlaşmak istemektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ahmet Yavuz Gürler, 1992 yılında Kırklareli/Lüleburgaz’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2014 yılında mezun olduktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler üzerine “Rusya Federasyonu’nun Diaspora Politikası” isimli teziyle 2018 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Halihazırda Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora eğitimine devam eden Gürler, çeşitli bilimsel sempozyumlarda, konferanslarda ve dergilerde bildiriler ve makaleler sunmuştur. İleri seviyede İngilizce bilen Gürler’in başlıca çalışma alanları Rusya Dış Politikası ve Türk Dış Politikası’dır.
Ali Şahin, 2013 yılında Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini, 2017 yılında aynı üniversitede Tarih Anabilim Dalı’nda hazırladığı “1807-1809 Osmanlı-İngiliz Savaşı Kal’a-i Sultaniye Antlaşması” başlıklı teziyle aldı. Çeşitli bilimsel sempozyumlarda ve akademik dergilerde İran Siyaseti, İran Dış Politikası, Siyasi Tarih konularında bildiri ve makaleler sundu. Şahin’in başlıca çalışma alanları İran Siyaseti ve Dış Politikası'yla Siyasi Tarih'tir.
2015 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Çeşitli düşünce kuruluşları ve STK'larda farklı görevler üstlenen Vural, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Asya Çalışmaları Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Aynura Baghırova, lisans eğitimini Bakü'de Ekonominin Hukuki Regülasyonu bölümünde tamamlamıştır. Ardından yüksek lisans yapan Baghırova, "Küreselleşme kapsamında Türkiye ve Azerbaycan İşletmelerinin Ekonomik Analizi" başlıklı teziyle bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. Eğitim hayatına Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora yaparak devam eden Baghırova'nın başlıca çalışma alanları, enerji jeopolitiği, Dağlı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileridir.
2015 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Ayşenur Kırılmaz, 2016 yılında aynı üniversitede Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca çeşitli düşünce kuruluşlarında profesyonel ya da gönüllü olarak çalışan Kırılmaz, “İslam Devrimine Giden Süreç ve Sonrasında İran’ın Toplumsal ve Siyasal Dönüşümünde Kadının Rolü” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlayarak bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine devam eden Kırılmaz'ın başlıca çalışma alanları; göç, diaspora, insani güvenlik, Ortadoğu, İran, feminizm ve kadın hareketleridir. Kırılmaz iyi derecede İngilizce ve Farsça bilmektedir.
İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti’nin Hoy kentinde dünyaya gelen Babek Şahit, 2010 yılında Urmiye Devlet Üniversitesi İktisat ve Yönetim Fakültesi Ticaret Ekonomisi Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Genel Türk Tarih Anabilim dalında hazırladığı "Dürre-i Nadiri’ye Göre Nadir Şah ve Dönemi (Tercüme ve Değerlendirme)" başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şahit, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında doktorasına “1979 İran Devrimi Sonrasında İran’da Değişen Devlet-Toplum İlişkisi (1979-2017)” başlıklı tez çalışmasıyla devam etmektedir. Yoğunlaştığı alanlar İran’ın sosyal yapısı ve devlet ile ilişkisi, İran etnik kimlik gruplarının siyasal hareketleri ve 1979’dan sonra İran siyasetidir. Farklı dillerde yayımlanmış çeşitli araştırma ve analizleri bulunan Şahit, ileri düzeyde Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Farsça, İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.
Deniz Yüce, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Yüce, yüksek lisans eğitimine "Soğuk Savaş'tan 2000'li Yıllara Bağlantısızlar Hareketi ve Avrasyacılık" başlıklı teziyle Giresun Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı'nda devam etmektedir. Anlık Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Yüce, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Doğacan Başaran, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini, 2017 yılında Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde hazırladığı “Uluslararası Güç İlişkileri Bağlamında İkinci Dünya Savaşı Sonrası Hegemonik Mücadelelerin İncelenmesi” başlıklı teziyle aldı. Çeşitli bilimsel sempozyumlarda ve akademik dergilerde İran Siyaseti, İran Dış Politikası, Amerikan Dış Politikası ve Türk Dış Politikası gibi konularda bildiri ve makaleler sundu. Çalışma alanlarına ilişkin çok sayıda analizi yerli ve yabancı medya kuruluşlarında yayınlanan Başaran, eğitim hayatına Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora yaparak devam etmektedir. Başlıca çalışma alanları İran Araştırmaları ve Amerikan Dış Politikası olan Başaran, ileri seviyede İngilizce ve temel düzeyde Farsça bilmektedir.
Dr. Dinmuhammed Ametbek, 2003 yılında Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2004 yılında ise Dr. Ametbek, aynı üniversitede yazdığı “Çin’deki Kazaklar ve Geri Göç Meseleleri” konulu yüksek lisans tezini savunmuştur. 2015 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde hazırladığı “Kazakistan’ın Avrasya Kimliğindeki Türkiye’nin Konumu (Locating Turkey in Kazakhstan’s Eurasian Identity)” başlıklı tezini savunarak doktora derecesi almaya hak kazanan Dr. Ametbek’in uzmanlık alanlarını; Türk Dünyası, Kazakistan dış politikası ve kimlik ve kültür çalışmaları oluşturmaktadır. Politika Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi olan Dr. Ametbek, Kazakçanın yanı sıra Türkçe, İngilizce, Rusça ve Çince bilmektedir.
Latest from Dr. Dinmuhammed Ametbek
Emrah Kaya, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezundur. Yüksek Lisans derecesini 2014 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde hazırladığı “Latin Amerika'da Sol Liderlerin Yükselişi ve Uluslararası Politikaya Etkisi: Venezuela-Bolivya Örneği (Rising of the Left Leaders in Latin America and its Effects to International Politics: An Example of Venezuela-Bolivia)” başlıklı teziyle aldı. Doktora eğitimine yine Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam eden Kaya, tez aşamasındadır ve başlıca çalışma alanları; Latin Amerika, Latin Amerika Tarihi, Güvenlik, Terörizm, Terörizmle Mücadele, Barış Süreçleri’dir. Kaya’nın çeşitli kitap ve dergilerde çalışmalarının yanı sıra yerel ve yabancı medya kuruluşlarında analizleri yayınlanmıştır.
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2015 yılında mezun olan Yaşa, 2014’te Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan University of Witwatersrand’da İngilizce dil eğitimi aldı. Lisans eğitimi süresince Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Merkezi (SETAV), Stratejik Düşünce Merkezi’nin (SDE) dış politika birimlerinde staj yaptı. Ağustos 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmalar Merkezi’nin (ANKASAM) burslu öğrencisi olarak İran ve Afrika çalışmaları üzerine yoğunlaştı. Şuanda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Mezhepleri Tarihi bölümü yüksek lisans öğrencisidir.
1993 yılında Alanyada doğdu. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) staj yaptı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezinde (ORSAM) dersler aldı. Aktif olarak bir STK’da Kadın Politikalarında başkanlık görevi yapmakta ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimine devam etmektedir.
Latest from gamzeyatmaz
Gökçen Göksal 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Kütahya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri üzerine Yüksek Lisans yaptı. Uzun yıllar, radyo, gazete ve televizyon başta olmak üzere çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışan, Göksal'ın yayımlanmış çok sayıda eseri, makalesi ve röportajı bulunmaktadır
Latest from Gökçen Göksal
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi olan Günel Çelebizade, “Deniz Yolu ile Gerçekleştirilen Düzensiz Göç Hareketleri ile Mücadelede Devletin Yetkisi” başlıklı tezini savunmaya hazırlanmaktadır. Aynı zamanda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekleri ile Türkiye Bursları kapsamında burslandırılarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü Doktora Programına kabul edilen Çelebizade, Azerbaycan’da çeşitli kamu kuruluşlarında kamu görevlisi olarak çalışmış ve staj yapmıştır. Başlıca çalışma alanları uluslararası göç hukuku, uluslararası silahlı çatışmalar hukuku, uluslararası insan hakları hukuku olan Çelebizade, iyi seviyede İngilizce, Rusça ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir.
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisidir. 2018/2019 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde Farabi Değişim programı ile eğitim görmüştür. Ankara'da bulunduğu süre zarfında çeşitli düşünce kuruluşlarında staj yapmış ve eğitim faaliyetlerine katılmıştır. Güvenlik Çalışmaları, Türk Dış Politikası ve Doğu Akdeniz ile ilgilenen Çakmak tez aşamasındadır.
Hazar Leylanoğlu, Kerkük Üniversitesi Hukuku Fakültesi’nden mezundur. Yüksek Lisans derecesini 2014 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde hazırladığı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına Göre Düşünceyi İfade Özgürlüğü” başlıklı teziyle aldı. Doktora eğitimine yine Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde devam eden Leylanoğlu, tez aşamasındadır ve başlıca çalışma alanları; Uluslararası Hukuk, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Koruma Sorumluluğu, Uluslararası Silahlı Çatışma Hukuku, Ortadoğu’dur.
Koray Şerbetçi, 1976 yılında Sivas'ta doğdu. 1997'de Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Genel Türk Tarihi alanında yüksek lisansını tamamlayan Şerbetçi, Tarih öğretmeni olarak Kırklareli'de görev yaptı. Tefekkür ve Mihenk dergilerinde medeniyet tarihi ile ilgili yazıları yayınlanan Şerbetçi, televizyon yayıncılığına BEA TV'de "An ve Zaman" ve "Tarihin Sırları" programlarını yaparak başladı. Şerbetçi, halen 24 TV'de An ve Zaman programının moderatörlüğünü yapmaktadır.
Latest from Koray Şerbetçi
Mehmet Babacan, lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, Yüksek Lisans öğrenimini ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tamamladı. Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezlerinde (ABİGEM) stajyer, çeşitli kamusal ve özel sektör kuruluşlarında ise idari, mali ve eğitsel alanlarda “uzman”, “uzman yardımcısı” ve “eğitmen” olarak görev almış olan Babacan, vatani hizmetini KKTC’de tamamlamıştır. Halen Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doktora öğrenimine devam eden Babacan, aynı zamanda bu kurumda “Proje Asistanı” olarak görev yapmaktadır. Ortadoğu Çalışmaları Bilim Dalı-Kudüs ve Filistin Çalışmaları alanında 2018 yılından itibaren YÖK 100/2000 burslusu olarak desteklenen Babacan, Ortadoğu Çalışmaları, Kudüs ve Filistin Çalışmaları, İsrail-Filistin İlişkileri ve Irak konularında araştırma ve yayın yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babası olan Babacan, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 2013 mezunudur. Yüksek Lisans derecesini Prof. Dr. Emel Gülden Oktay danışmanlığında hazırlamış ve Dr. Öğretim Üyesi Esengül Ayaz Avan danışmanlığında tamamlamış olduğu “The Irregular Migration Crisis In The Mediterranean and Its Impact On Turkey – Eu Relations (Akdeniz’de Düzensiz Göç Krizi ve Türkiye – AB İlişkilerine Yansımaları)” başlıklı teziyle almıştır. Doktora eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda devam etmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak bulunan Aytaç’ın düzensiz göç hareketleri, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri gibi başlıca çalışma alanlarının dışında çeşitli konularda yayınlanmış kitap bölümü ve makaleleri bulunmaktadır.
Meyse Güngör, 2014 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur. Güngör, 2019 yılında Giresun Üniversitesi’nde hazırladığı “Post Endüstriyel Emperyalizm” başlıklı yüksek lisans teziyle bilim uzmanı unvanı almaya hak kazanmıştır. Giresun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden Güngör, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.
Latest from Meyse Güngör
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi olan Nisa Nur Çaydan'ın başlıca çalışma alanları medya ve algı yönetimi ve gençlik ve medya ilişkileridir. Bu kapsamda çeşitli çalışmalarda bulunan Çaydan'ın Türk Medya bünyendeki Star Açık Görüş platformunda yazıları yayınlanmaktadır. Mültecilerin yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik sosyal sorumluluk projelerinde faaliyetlerde bulunan Çaydan, lise öğrencilerine Beden Dili ve Etkili İletişim dersleri de vermiştir. Ayrıca Çaydan, yazdığı çeşitli analizlerin yanı sıra Z kuşağının dünya algısı hususunda yürüttüğü kitap çalışmasını da sürdürmektedir.
Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Osman Kepenek, yüksek lisans eğitimine Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında devam etmektedir. Türkiye’nin önemli düşünce kuruluşlarında uzun dönem stajyerlik yapmış ve çeşitli proje çalışmalarında yer almıştır. Yayın hayatına başladığı günden bu yana Milli Devlet gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta aynı zamanda da dış politika editörlüğü görevini yürütmektedir. Çalışma alanlarıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki konferanslarda tebliğler sunan Kepenek’in genel çalışma alanları Türk Siyasi Tarihi ve Türk Cumhuriyetleridir.
Pelin Aliyev, 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Fransa Büyükelçiliği burslusu olarak Jean Moulin Lyon III Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Savunma Bölümü’nde tamamlamıştır. 2021 yılında ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı doktora programından mezun olmuştur. Başlıca çalışma alanları; demokrasi, demokratikleşme, siyasi sistemler, siyasi kurumlar, Fransız Siyaseti ve Afrika Siyaseti’dir. Birçok akademik yayını bulunan Aliyev, iyi seviyede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.
Saba Taghi Bonyad, İran’da Giulan Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezundur. Yüksek Lisans derecesini 2013 yılında yine Giulan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Küreselleşmenin farklı boyutları ve İslam ülkelerindeki kadınlar üzerindeki etkisi (Different Dimensions of Globalization and its Impact on Women in Islamic Countries)” başlıklı teziyle aldı. Doktora eğitimine Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2017 yılında başladı. İnsan Hakları, Feminizm ve Kadın Hakları, Uluslararası Mülteciler hukuku ve Sığınmacılar Hukuku ile ilgilenen Taghi Bonyad, tez aşamasındadır.
Yeliz Türkoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2014 yılında mezun olduktan sonra, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tam burslu olarak Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik eğitimini tamamladı. Kısa süreli çevirmenlik çalışmalarının ardından yüksek lisansa Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladı. 2019 yılında “Kamu Diplomasisi Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz: Kırgızistan Örneğinde Rusya ve Türkiye Algısı” adlı tez çalışmasıyla bilim uzmanı unvanını alarak, aynı kurumda doktora eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde öğretim görevlisi kadrosundadır.
Size daha iyi bir deneyim sunmak için websitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Poltikası sayfamızı ziyaret edin.